Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty MŠ, certifikáty

Projekty MŠ 

logosici.jpg

PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Každý rok umožňujeme studentkám pedagogických škol a  vykonávat  souvislé pedagogické praxe. Příprava na povolání - studium, náslechy, pg. výstupy ...

V letošním školním roce bude  naší MŠ navštěvovat studentka 2. ročníku oboru - předškolní pedagogiky z Litoměřické pedagogické střední  školy.

Věříme že ji pro budoucí práci s dětmi vhodně namotivujeme a připravíme na krásné povolání

b9886dee180fbbb7dffdd9df3ed5b25e.jpg

 

SBÍRÁNÍ VÍČEK PRO NATÁLKU 

Natálka je 2 letá holčička s mnohočetnými postiženími. Hned po porodu se u ní objevila EPI, porucha CNS, progredující PMR, hyponický syndrom a další. Péče o Natálku je náročná, vyžadující 24 hodinovou péči.
Aby Natálka mohla vést „spokojený“ život, potřebuje speciální zdravotní pomůcky, jejichž pořízení je velmi finančně náročné.

Peníze za nasbíraná víčka putují na zdravotní pomůcky, ale i na speciální stravu. V loňském roce zakoupila rodina speciální autosedačku, která stála 30 000,- Kč. Částku 20 000,- Kč zaplatila sociální péče a zbylou část si mohli dovolit doplatit rodiče ze sbírky. Protože Natálka roste, tak je nyní velmi aktuální zakoupení speciálního kočárku, který kromě jiných funkcí zajistí pevnou oporu. Cena kočárku se pohybuje od 50 000,- do 80 000,- Kč. V této chvíli hraje důležitou roli čas, kdy se podaří nastřádat potřebnou částku. Rodičům poskytne v nejbližší době odbornou konzultaci společnost Ottobock, která zdravotní kočárek předvede. Pro Natálku vybrala značku Kimba Neo (www.ottobock.com). Dále bylo

doporučeno speciální lehátko do vany v ceně od

17 000,- Kč.

Sbíráme víčka od minerálních, stolních vod, limonád, mléčných nápojů, oleje, zkrátka od potravin

 

MOCKRÁT VŠEM DĚKUJEME ZA SPOLUÚČAST NA SBÍRCE.
VELMI SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME :-) 

 

vicka.png

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

V naší mateřské škole nabízíme rodičům několik specificky zaměřených programů pro zdravý, vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Jednou z těchto aktivit je i předplavecký výcvik převážně pro děti 4 - 6 leté. Mohou se ale zapojit i mladší děti, záleží na rozhodnutí rodičů. 

V každém školním roce jezdí děti "plavat" 10x do Roudnického plaveckého bazénu. Při výcviku se jim věnují odborně připravení plavčíci, kteří mají velké zkušenosti i s těmi nejméně odvážnými dětmi. Naučí je tomu nejzákladnějšímu, a sice, nebát se vody, bez problémů do vody namočit i obličej. Také se děti učí základům splývání, s plaveckými pomůckami potom pohyby rukou a nohou při plavání.

2018-01-31bazen-roudnice-voda.jpg

 

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ? 

VYŠETŘENÍ ZRAKU – PRIMA VIZUS 

Koukají na nás správně - vyšetření zraku V MŠ 

V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ se v naší mateřské škole koná jednou za školní rok měření zraku. Jedná se o program provozovaný firmou Prima Vizus. Měření zraku se provádí speciálním diagnostickým přístrojem PlusoptiX (vision screener) přímo v mateřských školách. Samotné vyšetření trvá velmi krátce, dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Vyšetřovanému dítěti je na vzdálenost 1 metru změřena jeho dioptrická hodnota obou očí. Všichni rodiče získají potvrzení o vyšetření, štítek do zdravotního průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady navíc obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře, který provede kompletní vyšetření, určí přesnou diagnózu a zahájí příslušnou léčbu.

srgs.jpg

FOND SIDUS - VRACÍME DĚTEM ÚSMĚVY 

 

Certifikát : k nahlédnutí zde Certifikat_20180919_VS124429.pdf

 

nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. 

Fond Sidus byl založen 25.8.2006 jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). V roce 2015 byl transformován, v rámci neziskových organizací, a zapsán jako ústav (z.ú.). 

Od roku 2012 jsme rozšířili portfolio činností i do oblastí vzdělávání dětí (publikační činnost s edukativním záměrem) a také do oblasti zdravé výživy (zaměřeno na děti a mládež) 

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

                          sidus_logo.png

 

SBĚR PAPÍRU 

Ve spolupráci s firmou LEOCZECH  na zpracování odpadu třídíme papír a šetříme životní prostředí. 

Sběr můžete nosit každý den smiley

                        dbde.jpg

 

EKOLOGICKÉ CENTRUM SEVER 

Celoroční cyklus programu Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice 

Celoroční projekt nabízí cykly výukových programů, které se tematicky věnují ekosystému lesa, vody, louky a prostředí člověka. V průběhu roku se předškoláci seznámí v prvním bloku vždy s daným ekosystémem (jeho strukturou, funkcí a významem) a při následném setkání se budeme blíže věnovat vybraným zástupcům z živočišné a rostlinné říše, kteří v daném ekosystému žijí. Cyklus zaměřený na prostředí člověka umožní uvědomit si propojení a vzájemné ovlivňování člověka a přírody (tradice, domácí zvířata, ochrana životního prostředí) 

V připravených výukových programech jsou využívány následující metody a formy práce: 

→ Dramatické hry, dramatická výchova

→ Smyslové hry, prohlubování smyslového vnímání

→ Pozorování a pokusy

→ Tvořivé hry (s přírodním i odpadovým materiálem), výtvarná a pracovní činnost

→ Didaktické, pohybové i jiné hry zaměřené na spolupráci i samostatné jednání

→ Rozhovory, řízené diskuse

sever-litomerice-ops1-356637_238x238.jpg

 

ŠABLONY MŠ - 

VĚDOMICKÉ PRAMÍNKY POZNÁNÍ 

 Projekt k nahlédnutí zde :

 web-MS_Vedomice.docx

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014–2020 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009527

Název projektu : Vědomické pramínky poznání 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

eu-top.jpg